Bouwen
 
Dak
 
Verholengoot
 
 

november 2012

Verholengoot bij dakkapel

De verholen goot wordt gebruikt als aansluiting tussen een dakvlak en een opgaande gevel of dakkapel. Ook op daken,waarbij geen gevelpannen toegepast worden, kunnen de verholengoten als aansluiting tussen de dakpannen en boeidelen gebruikt worden.

Er zijn meerdere leveranciers (Heering, Nedsale, Monier, Ubbink) en verschillende mogelijkheden van installatie.

     
 

Systeem

De verholen goot kan onder de tengels worden geplaatst met de uitloop in de dakgoot. Voorwaarde is dat de tengelhoogte 25mm is. Een andere mogelijkheid is de Monier wijz, waarbij de uitloop net onder de dakkapel wordt gerealiseerd.

De bijgeleverde schuimstroken kunnen m.b.v. de zelfklevende strip,op de gewenste positie worden aangebracht. Indringing van stuifsneeuwis hierdoor uitgesloten. De panlat is beschermd tegen opspattend water.

     
  Voorbereidingen

Inkorten van de panlatten en plaatsen van de verholen goot.
     
  Toepassing

Omdat de tengels maar 19mm zijn kan er geen verholen goot onder de dakpannen worden geplaatst tot aan de dakgoot. De dakdoorbreking komt onder de dakkapel.
     
 

Verankering

RVS schroeven met EPDM ring

     
  Verankering

Bij toepassing langs een dakdoorbreking die niet doorloopt tot in de dakgoot is het raadzaam het water over de dakpannen af te voeren. Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig door het aanbrengen van Wakaflex®.
     
 

NAAR --> VOLGENDE PAGINA