Bouwen   Nieuwbouw  
Bouwplan
 
 

Het Ontwerp


We hebben meerdere schetsen aan de "keukentafel" gemaakt, allemaal geïnspireerd op de huidige woning. Hier en daar een andere indeling en uiteindelijk als definitief ontwerp gekozen.

De werkelijke tekening is aangepast aan de haalbaarheid. Zo is de trap op een heel andere plaats terecht gekomen. De WC is verhuisd en enkele ramen zijn aangepast, Sommige deuren hebben een andere locatie gekregen.

In essentie is onze schets van
28 augustus 2004 de basis voor de nieuwbouw LYDIASTATE

   
 De nieuwbouw plannen voor Werklust-Leens zijn ontstaan in 2002 en met de daadwerkelijke uitvoering is gestart in augustus 2008.

Het bestaande huis is afgebroken en nieuwbouw zal hiervoor in de plaats komen

     
 

De overzichten geven een impressie van de verschillende gezichtspunten.

Het woonoppervlak is 425 vierkantemeter met een totaalinhoud van 1425 kubieke meter en een x{Rc=5.5}

     
 

De dwarsdoorsnede van het huis met de uitbouw van de (woon)keuken

Drie verdiepingen.

     
 

Fundering op staal.

Begane grond met Atelier voor Lydia met brede galzen terrasdeuren en uitkijk op de vijver.

Het ontwerp, planning, uitvoering en realisatie wordt in eigen beheer gedaan.

     
 

Eerste verdieping geschikt voor 4 slaapkamers.

Het voorste gedeelte wordt één slaapkamer en het achtergedeelte zal het kantoor/radiokamer van Henk worden.

Zolder van 40m2     
 

Voortgang van de bouw

Bestaande woning, waar wij met veel plezier 11 jaar in hebben gewoond, afgebroken in 2007


   
 

Leeg

Lege bouwplaats. 450m3 grond uitgegraven en klaar voor het maken van de fundering.


   
 

Fundering

Strokenfrundering gestort en voorzien van zand. Metselprofielen uitzetten!


   
 

Kruipruimte

Alles wordt gebouwd op Rc 5.0 zoo ook de combinatievloer.


   
 

Veel verder...

Buitenmuren staan en de breedplaatvloer ligt op de verdieping.


   
 

Dak

Verdiepingvloer voorzien van alle installatiemateriaal en dekvloergestort. Kozijnen geplaatst en er is een start gemaakt met de buitenmuren.

Het spantdak staat ook!


   
 

Spongetje...

Een groot verschil, maar het eindresultaat na vele jaren....

(de tuin wordt nog wel onder handen genomen ;o)


   
   
   
 

We hebben in de loop van de nouw de Rc waarden aangepast aan onze behoefte. De doelstelling is altijd geweest om een Luchtdicht huis te bouwen met een gemiddelde x{Rc=5.5}

In 2008 werd er nog uitgegaan van een VBI vloer van 3.5, echter het is een Rd=4.5 geworden. Dit had wel consequenties voor de hoogte van de kruipruimte.

Het spouwblad is 190-90-30-10 met een totale dikte van 320mm. Uitgevoerd in keramische stenen me

Selthaan SpouwPIR is bedekt met twee kant Aluminium. De spouwankers zijn dichtgepurred en de naden zijn met AL-tape gedicht. De totale waarde van de muur met licht ventileerende spouw wordt berekend Rc=5.5

Dakwerk is voorzien van IsoBouw 8/8 mm plaat, 164 dik met een Rd=5.0, daarna 195mm luchtspouw. 18mm OSB +10mm gips maakt de totale pakketdikte 386mm waaruit een bereknde waarde volgt van Rc=5.9

   
      Hoe bereken ik de Rc -waarde?

De Rc-waarde conform het Bouwbesluit moet met de volgende formule worden berekend:

Rc Warmteweerstand van de constructie in m2 K/W.
Rm Warmteweerstand van de afzonderlijke lagen in de constructie in m2 K/W.
Rsi Warmteovergangsweerstand binnen (si staat voor surface interior)
Rse Warmteoverngangsweerstand buiten (se staat voor surface exterior)
α Correctiefactor voor convectie en uitvoeringsonnauwkeurigheden


De Rm wordt berekend met:

 

d is de dikte van het materiaal in meters
λreken is de warmtegeleidingscoefficient van het materiaal in W/mK

Voor de warmteoverangsweerstanden (Rsi en Rse) moeten de waarden in onderstaande tabel worden gehanteerd.

Constructie onderdeel Rsi Rse
Wand grenzend aan buitenlucht, bijvoorbeeld spouwmuur 0,13 0,04
Wand grenzend aan water / grond, bijvoorbeeld kelder 0,13 0
Binnenwanden (geen garages) 0,13 0,13
     
Vloeren boven buitenlucht, warmtestroming naar beneden, bijvoorbeeld uitkragend bouwwerk 0,17 0,04
Vloeren boven onverwarmde ruimtes of kruipruimtes, warmtestroming naar beneden 0,17 0,17
Vloeren boven onverwarmde ruimtes, warmtestroming omhoog 0,1 0,1
Verdiepingsvloeren tussen verwarmde bouwlagen 0,13 0,13
     
Daken met een hellingshoek van meer dan 75 graden 0,13 0,04
Daken met een hellingshoek gelijk aan of groter dan 0 graden en kleiner dan of gelijk aan 75 graden (hellende daken, platte daken, omkeerdaken) 0,1 0,04
     
Vloer grenzend aan water / grond 0,17 0