Leven
 
Tuinvogels
 
Voorjaar
 
 

Diverse dieren om en rond Werklust

Merel met 4 eieren en een paar weken later is er maar één uitgekomen

     
 

In het huis

Merelnesten op de schroefstempels. Bij de merel is het vooral het mannetje dat opvalt door het zwarte verenkleed en de oranje-gele snavel.

     
 

Mussen

Meer dan 25 nestkasten voor mussen en koolmees of pimpelmees.

     
 

Valk

Na een aantal jaren is het toch gelukt, de torenvalk heeft de kast gevonden en een nestje gebouwd. De rug van de torenvalk is roodbruin van kleur en bedekt met een donkere tekening. In de vlucht valt de torenvalk vooral op door de korte, spitse vleugels en de lange rechte staart.

Een winterkoning in een kabelhaspel. De zang van de winterkoning bestaat uit een reeks schetterende klanken met een triller en een hoge toon op het eind.

     
 

Eenden

Elke jaar is het weer raak, 7 of acht eieren met drie weken daarna ''kwekkers'' in de vijver. Na één dag zijn ze vertrokken...

     
 

Heg

Merels in de beukenhaag. Het nest wordt doorgaans in een boom gebouwd van gras en twijgen en wordt aan de binnenkant bedekt met een laag vochtige grond.

     
 

Druk

Na het uikomen van de eieren hebben de ''ouders'' het erg druk. Het voedsel van de merel bestaat onder andere uit insecten, vruchten, wormen en slakken.

     
 

Merel

Jongen in de oude populier. Door de grote diversiteit in het voedsel dat gegeten wordt, maar ook doordat de vogel drie of vier nesten per jaar grootbrengt is de merel tegenwoordig de meest voorkomende vogel van Nederland.

     
 

Kasten

De mussen broeden in kleine groepen en bouwen onder andere nesten in gaten van muren, onder dakpannen en in nestkasten.

     
 

Reeën

Het aantal reeën dat in ons land leeft wordt geschat op zo'n 25.000 dieren dus ook bij Werklust veelvuldig te zien.

     
 

Zeldzaam

Een keer bij toeval gespot op de vlonder bij de vijver. De ijsvogel is een zeer opvallende vogel die zowel aan de lichaamsbouw, de kleur en het gedrag gemakkelijk te herkennen is. (foto door het raam genomen)

De ransuil heeft een gezichtssluier van kleine veertjes. Overdag slaapt de ransuil in een boom, meestal dicht bij de stam.

     
 

Dichtbij

Met de telelens wordt alles scherper. De lijster is te herkennen aan de lange vleugels, de witte ondervleugel en de witte staarthoeken.

     
         
NAAR --> BOVEN